Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2009

BrainFuck

++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++<<<-]>++.>+.+++++++
..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+.


BRAINFUCK!!!

>>>>+>+++>+++>>>>>+++[
>,+>++++++++[<[-[-[-[->>>]]]]>[>>>]<<<-]<[ <<<<+>+>+>>>>[<]>[+>]>+>+<<<+[>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<-]+<+<-[ <<+>>>+>+>>>+<<<<<--------[ <<<<+>>->>>>->>+<<<<-[ <<<<->+>>>>->>>->-<<<<<----[ <<<->>>>+<-[ <<<+>>>>->+>>+<<<<-[ <<<<+>->+>>>+>>>>+<<<<<-[ <<->>>->->>>-<<<<<-[ <<<<->+>>>>+>+>>>+<<<<<-[ <<<<+>>>>>>-<<-[ <<+>>>->>>>-<<<<<-[ >+>>>->+<<<<<-[ >>+<<-[ <<<->->>>->->>+<<<<-[ <<<+>+>>>+>+<<-[ >->-<<-[ <<->>>++++[<-------->-]++>+<<[ <<+>>>>>>->-<<<<<-[ <<<<->>->>-[
<<<<+>>>>>>>>+<<<<-[ <<<<->>+>>>>>>>+<<<<<-[ >->>>-<<<<- ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]>[[[<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>-]>]+>>>>>>>+>]< ]<[-]<<<<<<<++<+++<+++[>]<[ >>>>>++++++++[<++++++<++++>>-]>>>[-[<+<<<<.>>>>>-]]<<+<<-<<<<[ -[-[>+<-]>]>>>[.[>]]<<[<+>-]>>>[<<-[<++>-]>>-]
<<[++[<+>--]>+<]>>>[<+>-]<<<<<<<< ]>>>>>++++++++++.>+[[-]<]<<<
]

Ο

Δεν υπάρχουν σχόλια: