Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008

Tεστ Δεξιοτήτων

Για όσους αποφάσισαν να δώσουν αυτό το τέστ παρωδία, το οποίο έλεγχε πόσο πειθήνιοι είμαστε, πόσο πολύ συμφωνούμε με τα καλά της αστικής δημοκρατίας, πόσο λίγο μυωπία έχουμε, και πόσο μαλάκ#ες είμαστε... καλό κουράγιο...

Ενδεικτική ερώτηση :

Η αννούλα και η μαρία προχώρούσαν σε ένα δάσος, μόνες τους, μέ ζαρτίερες. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο κακός ο λύκος, ο οποίος τις παρακείνισε να παίξουν σε τσόντα. Αυτές
αρνίθηκαν και ο κακός ο λίκος τελικά απευθύνθικε στην γιαγιά της κοκινοσκουφίτσας.

1. Τα ί είναι 12?
2. Τα ο είναι 23?
3. τα α είναι 8?
4. Το κείμενο είναι ανορθώγραφο?

Απαντήστε σωστά και κερδίστε μία θέση στο δημόσιο ή ένα σετ μπάρμπιε

(καλύτερα διαλέξτε την μπάρπιε, το δώρο του διορισμού στο δημόσιο είναι παγίδα!)

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2008

Για τους πανταχού gamers....

Τα GNU/linux παίζουν και WOW και CS και το νέο pro evolution....
παραθέτω βιντεάκιαααααααα για τους απιστους


το WOW
το CounterStrike
το Pro Evolutionnnnnnnnnnnnn

ΕΛ/ΛΑΚ Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού
Κώδικα: Δυναμική Προώθηση και Ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της
Εκπαίδευσης, του Δημόσιου Τομέα και των Επιχειρήσεων
Σημαντικοί φορείς και Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα
ενώνουν τις δυνάμεις τους και δραστηριοποιούνται για την επέκταση της
χρήσης των εφαρμογών του ΕΛ/ΛΑΚ στη χώρα μας: ιδρύουν την «Εταιρεία
Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα» (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Η
ΕΕΛ/ΛΑΚ, εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να
συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της
εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Η εταιρία ΕΕΛ/ΛΑΚ ανταποκρινόμενη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα
οφέλη της χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού, θα αποτελέσει κέντρο γνώσης
και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού
Κώδικα, και θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν και θα
επιταχύνουν την διείσδυση του στους παραπάνω τομείς:
- θα ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από
την υιοθέτηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ
- θα φροντίσει για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση σε θέματα που
αφορούν το ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο (πχ. κωδικοποίηση
βέλτιστων πρακτικών, συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την
εξέλιξη ποσοτικών και στατιστικών δεικτών, του θεσμικού και νομικού
πλαισίου, του διαθέσιμου λογισμικού και εφαρμογών)
- θα εργαστεί ώστε να υπάρξει συνεργασία για την ισότιμη συμμετοχή
όλων των άλλων φορέων που έχουν άμεσο ή έμμεσο ρόλο στη διάδοση και
ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, όπως μεταξύ άλλων της κοινότητας
προγραμματιστών ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα καθώς και όσων ενδιαφέρονται να
αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με το ΕΛ/ΛΑΚ
- θα δημιουργήσει κέντρο παρακολούθησης (monitoring) για το ΕΛ/ΛΑΚ
στην Ελλάδα (καταγραφή δράσεων και έργων, καταγραφή διαθέσιμου
λογισμικού και εφαρμογών, καταγραφή αναγκών για την εισαγωγή και χρήση
του σε διαφορετικούς τομείς, αναγνώριση προβλημάτων στην
εισαγωγή/χρήση, στατιστικά στοιχεία και δείκτες, εξέλιξη θεσμικού και
κανονιστικού πλαισίου, βιβλιογραφία, φορείς και οργανώσεις που αφορούν
το ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα)
- θα συμβάλει στο συντονισμό των ομάδων εθελοντών προγραμματιστών
ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, ώστε να αποτελέσουν τον βασικό κορμό για την
ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού και εφαρμογών
θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και προώθηση επιχειρηματικών μοντέλων που
βασίζονται στο ΕΛ/ΛΑΚ, καθώς και την ενημέρωση των επιχειρήσεων για
την υιοθέτηση τους ή για τη μετάβαση τους σε αυτά
- θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ και συγκεκριμένα:
δημιουργία υπηρεσίας υποστήριξης (help-desk) για χρήστες και ομάδες
ΕΛ/ΛΑΚ, μέριμνα για εξελληνισμό (εντοπιοποίηση) λογισμικού, ανάπτυξη
γλωσσάριου, επικουρική ανάπτυξη εφαρμογών για τις οποίες υπάρχει
ζήτηση στην Ελλάδα.
Η υλοποίηση όλων των παραπάνω στόχων βασίζεται στην ενεργή συνεργασία
- της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών εφαρμογών
(developers) ΕΛ/ΛΑΚ,
- των εργαστηρίων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της Χώρας που
χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν ελεύθερο λογισμικό,
- των ενδιαφερόμενων φορέων-χρηστών (δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικοί
φορείς και επιχειρήσεις),
- των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ικανής
βάσης επιχειρησιακών μοντέλων υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης
ΕΛ/ΛΑΚ.
Φορείς που συμμετέχουν:
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε), το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών(ΕΚΠΑ), το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»,
το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε..Κ.Τ.), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
(Ε.Μ.Π.), το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων
Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), το Ακαδημαϊκό Δίκτυο
«GUNET», το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), η Ελληνική
Εταιρεία Επιστημόνων & Επαγγελματιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
(Ε.Π.Υ.), το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Αθήνας (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ), τo Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας (Π.Μ.), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.),
το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας (Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ),
το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας (Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ), το
Πανεπιστήμιο Πατρών (Π.Π.), το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.I.T.Y.), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το
Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας (Α.Τ.Ε.Ι.
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Π.Κ) και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΛ/ΛΑΚ
κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ, Πρόεδρος
κ. Νεκτάριος Κοζύρης, Εκπρόσωπος ΕΔΕΤ ΑΕ, Αντιπρόεδρος
κ. Αλέξιος Ζάβρας, Στέλεχος της κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ
κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας
κ. Χρήστος Μπούρας, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών
κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
κ. Αύγουστος Τσινάκος, Εκπρόσωπος ΑΤΕΙ Καβάλας


Επικοινωνία: info@ellak.gr, www.ellak.gr,
Τηλέφωνο: 210-7474-279

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2008


Το Wubi (βασισμένος στα WINDOWS ιnstaller του Ubuntu) είναι ένα από εκείνα τα εργαλεία που σε κάνουν να θες να δοκιμάσεις τα Linux αμέσως.

Εάν προσπαθήσατε να εγκαταστήσετε Linux σκεφτόμενοι να κόψετε και να ράψετε τον σκληρό σας δίσκο σε εκατό κομμάτια αλλά φοβόσασταν μήπως κάτι πάει στραβά... αυτό το εργαλείο είναι για σας. Δεν σας ζητάμε για να εγκαταλείψουμε τα παράθυρα σας(εδώ λέω ψέματα-και βέβαια σας το ζητάμε!) αλλά να σας ενθαρρύνουμε για να δοκιμάσουμε Linux χωρίς οποιοδήποτε κίνδυνο. Πώς θα εγκαταστήσει τα linux;

- Tρέξτα το wubi.
- Επιλέξτε το desktop σας. Οι επιλογές είναι , KDE και Xfce ή Gnome.
- Επιλέξτε το μέγεθος εγκατάστασης, γλώσσα, όνομα χρήστη & Κωδικός πρόσβασης.
- Εγκαταστήστε!!!

Καμία τελική εντολή, χωρισμός ή μορφοποίηση δίσκων δεν απαιτούνται. Το καλύτερο κομμάτι είναι ότι η ίδια η εγκατάσταση διαρκεί περίπου μια ώρα.
Ναι η απεγκατάσταση είναι όσο ευκολη όσο φαίνεται παραπάνω

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2008

γκάτζετ k μαλ*κ*ιες


Οι μισοί από τους καταναλωτές που αγοράζουν νέες διαδικτυακές συνδέσεις, κινητά τηλέφωνα ή άλλα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, χρειάζονται βοήθεια από άλλους για να μάθουν να τα χρησιμοποιούν, προκύπτει από δημοσκόπηση στην αμερικανική αγορά.

«Τα νέα γκάτζετ ή υπηρεσίες μπορεί να γίνουν δημοφιλή πολύ πριν να γίνει κατανοητή από το μέσο χρήστη η ίδια η τεχνολογία» δήλωσε στο AFP ο Σίντνεϊ Τζόους, μέλος της ερευνητικής ομάδας στην εταιρεία μελετών Pew Research Center.

To 48% των 2.054 ενηλίκων που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση δήλωσε ότι συνήθως χρειάζεται βοήθεια για να ρυθμίσουν και να χρησιμοποιήσουν συσκευές όπως οι υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα.

Αλλα ευρήματα της μελέτης:

-Το 53% των καταναλωτών δεν μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς βοήθεια τυχόν τεχνικά προβλήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις το 38% των ερωτηθέντων απευθύνθηκε σε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, το 15% ζητά τη βοήθεια φίλων και γνωστών, ενώ ένα 15% παραιτήθηκε από κάθε προσπάθεια επιδιόρθωσης και άφησε τη συσκευή χαλασμένη.

-Από το 28% των ερωτηθέντων που συνάντησε τεχνικά προβλήματα και τα επέλυσε χωρίς βοήθεια, οι περισσότεροι ήταν άνδρες (39% του συνόλου των ανδρών που συμμετείχαν, έναντι 22% για τις γυναίκες).

Όσον αφορά τις συχνότερες βλάβες:

-Το 44% των ερωτηθέντων που σερφάρουν στο Διαδίκτυο από το σπίτι δήλωσε ότι η σύνδεση σταμάτησε να λειτουργεί κανονικά κάποια στιγμή τους περασμένους 12 μήνες

-Το ίδιο συμβαίνει και για το 39% των κινητών τηλεφώνων και το 15% των mp3 players.

-Το 48% δηλώνει ότι αποθαρρύνθηκε από την προσπάθεια που απαιτείται για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων και το 40% έμεινε σαστισμένο από τις τεχνικές πληροφορίες που τους προσφέρθηκαν.

-Τα κινητά είναι οι συσκευές με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να μην επισκευαστούν ποτέ: Το 23% όσων έμειναν με το κινητό στο χέρι δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2008

Πόλεμος

Σίγουρα έχετε δει κάτι αντίστοιχο στο youtube!
Η αλήθεια είναι αυτή !

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2008

Gentoo-based LiveCD

Το iloog είναι ένα ελληνικό LiveCD βασισμένο σε Gentoo Linux το οποίο αναπτύσσεται από μέλη της Ένωσης Χρηστών Λίνουξ Ιωαννίνων (Ioannina Linux User Group — I.L.U.G.) και προορίζεται, κυρίως, για μαθητική και επιστημονική χρήση. Πραγματικά πολύ καλή δουλειά από την ομάδα των Ιωαννίνων...

Μερικά αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά:
* ISOLINUX boot loader για αυξημένη συμβατότητα με παλιό hardware
* Υποστήριξη συστήματος αρχείων UnionFS που σας επιτρέπει να γράψετε παντού στο LiveCD και να εγκαταστήσετε επιπλέον πακέτα
* Γραφικό περιβάλλον X μέσω του Fluxbox window manager
* Πολλοί επεξεργαστές κειμένου (κατάλληλοι για προγραμματισμό) και IDE, μεταξύ των οποίων: Vim, nano, Anjuta, Kdevelop
* Πληθώρα από επιστημονικές εφαρμογές, μεταξύ των οποίων: Octave, Namd, Merlin
* Πλήρης υποστήριξη (La)TeX
* Χωράει, βολικά, σε ένα CD των 700MB

Πραγματικά πολύ καλή δουλειά από την ομάδα των Ιωαννίνων
κατεβάστε το εδώ ή εδώ.

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2008

GreekTVSubS-Ανοιχτή επιστολή για ελληνικούς υπότιτλους

Η δημιουργική ομάδα του GreekTVSubS δημοσιεύει μία ανοικτή επιστολή προς την ελληνική κοινότητα.

Τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα στον χώρο του Internet, και ειδικά του ελληνικού, γύρω από το θέμα την παράνομης ανταλλαγής οπτικοακουστικών μέσων και της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Μέσα σ' αυτή την γενική αναταραχή, οι χρήστες του GreekTVsubS είδαν το αγαπημένο τους site να αποσύρει τους υπότιτλους που μέχρι τότε πρόσφερε. Με αυτή την επιστολή, στόχος μας είναι να ενημερώσουμε την κοινότητα σχετικά με τα τεκταινόμενα της απόσυρσης των υποτίτλων και να προσφέρουμε τους προβληματισμούς μας γύρω από την τρέχουσα κατάσταση της διανομής τηλεοπτικών σειρών.

Ο λόγος της απόσυρσης των υποτίτλων, ήταν ένα «εξώδικο» που λάβαμε μέσω e-mail από την Εταιρία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων (ΕΠΟΕ), η οποία υποστήριζε, εν ολίγοις, πως η απόδοση διαλόγων οπτικοακουστικού υλικού, αποτελεί παράγωγο έργο και πως γι' αυτό απαιτείται η συναίνεση του κατόχου των δικαιωμάτων, ακόμη κι αν αυτή διανέμεται δωρεάν. Κι επειδή πίσω από το site μας βρίσκονται πραγματικοί άνθρωποι με πραγματικές ζωές και οικογένειες, αποσύραμε άμεσα τις μεταφράσεις μας, ώστε να συμμορφωθούμε με τις υποδείξεις της ΕΠΟΕ.

Η τρέχουσα κατάσταση

Προτού επεκταθούμε περισσότερο, και δεδομένου του ότι αυτή η επιστολή απευθύνεται σε όλη την ελληνική κοινότητα (διαδικτυακή, και μη), οφείλουμε να εξηγήσουμε το τι συμβαίνει σήμερα στον παγκόσμιο ιστό και τι στάση κρατάμε εμείς απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα.

Με την έλευση των ευρυζωνικών συνδέσεων, μεγάλη μερίδα ανθρώπων, για πρώτη φορά, μπόρεσε να έχει πρόσβαση στο Internet σε υψηλές ταχύτητες και ταυτόχρονα σε κοινότητες παράνομης διακίνησης υλικού προστατευμένου από πνευματικά δικαιώματα, όπως ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και μουσική. To GreekTVSubS, ποτέ δεν ενέκρινε, ενθάρρυνε ή διευκόλυνε με οποιοδήποτε τρόπο, τη διακίνηση τέτοιου τύπου αρχείων. Πιστεύουμε, ακράδαντα, πως η καλλιτεχνική δημιουργία δακατέχεται από πνευματική ιδιοκτησία και αυτή οφείλουμε να τη σεβόμαστε όλοι μας.

Οι μοναδικές, στη χώρα μας, νόμιμες οδοί, έτσι ώστε να απολαμβάνει κάποιος ξένες τηλεοπτικές σειρές, είναι είτε μέσω της κυκλοφορίας των επίσημων DVD από τις εκάστοτε εταιρίες διανομής, είτε μέσω του ελληνικού τηλεοπτικού δικτύου, είτε ακόμα με την απόκτηση ευρωπαϊκών εκδόσεων των DVD των αγαπημένων του σειρών. Δυστυχώς και οι τρεις αυτές οδοί, ενέχουν πολλούς περιορισμούς για τον τελικό αποδέκτη-καταναλωτή. Η παρακολούθηση μέσω των τηλεοπτικών σταθμών συνεπάγεται την αναλογία εικόνας 4:3 (αναλογία ξεπερασμένη και ασύμβατη με τις σύγχρονες δημιουργίες), χαμηλή ποιότητα ήχου και εικόνας και χαμηλότατη ποιότητα μετάφρασης. Τα επίσημα DVD, από την άλλη, τα οποία φέρουν τη σφραγίδα γνησιότητας της ΕΠΟΕ, έχουν εξίσου χαμηλή ποιότητα στην απόδοση των διαλόγων, επιπλέον παροχές που μένουν αμετάφραστες και το σημαντικότερο, κυκλοφορούν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση (συχνά ολόκληρα έτη) από την ημέρα προβολής τους. Η τρίτη και πολλές φορές η μοναδική μέθοδος απόκτησης δημοφιλών σειρών, δηλαδή η αγορά γνήσιων DVD από την Ευρωπαϊκή αγορά, προβληματίζει τους καταναλωτές μιας και δεν παρέχεται καμία υποστήριξη για την Ελληνική γλώσσα. Τέλος, καμία εταιρία ή κανάλι, δεν εγγυάται τη συνέχιση της κυκλοφορίας ή της προβολής μίας σειράς, αφήνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους τηλεθεατές συχνά ανικανοποίητους.

Οι λόγοι, που εμείς εντοπίζουμε, γι' αυτή τη στάση των επίσημων διανομέων είναι οι εξής τρεις: Πρώτον, δεν φαίνεται να τους ενδιαφέρει το τελικό προϊόν και δεν σέβονται τον καταναλωτή. Δεύτερον, τους συμφέρει οικονομικά η πώληση υπερτιμολογημένων απαρχαιωμένων DVD ή η παροχή αδειών προβολής παλαιών σειρών. Τρίτον, η αδειοδότηση για τα πνευματικά δικαιώματα έχει εξελιχθεί σε μία τόσο περίπλοκη διαδικασία, που καθυστερεί ακόμη και τους ίδιους, κατά τη διανομή.

Τα ερασιτεχνικά sites μετάφρασης

Αυτές οι ανεπάρκειες της επίσημης αγοράς, οδήγησαν στη δημιουργία το GreekTVSubS, ενός site το οποίο τα τελευταία χρόνια μπόρεσε να κάνει δωρεάν, αυτό που οι εταιρείες-κολλοσοί δεν έχουν καταφέρει ακόμη να κάνουν, παρά τα εκατομμύρια ευρώ τζίρου που έχουν ετησίως και παρά το τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό τους. Το GreekTVSubS ήταν σε θέση να παρέχει υπότιτλους για τις τρέχουσες δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές σχεδόν άμεσα και με κορυφαία ποιότητα και ταυτόχρονα παρείχε μία πλειάδα επιλογών για κάθε προτίμηση.

Η γενική αντίληψη είναι πως sites, όπως το GreekTVSubS, δημιούργησαν την αγορά των ξένων τηλεοπτικών σειρών στην χώρα μας, την οποία με απειλητικά «εξώδικα» προσπαθεί να "προασπίσει" η ΕΠΟΕ. Πριν από αυτές τις ερασιτεχνικές (ως προς τον δωρεάν χαρακτήρα τους) προσπάθειες, ελάχιστοι παρακολουθούσαν ξένες τηλεοπτικές σειρές, κυρίως λόγω της έλλειψης υποτίτλων. Όταν, σε συνεργασία με την ελληνική διαδικτυακή κοινότητα, παρείχαμε αυτή την επιλογή στους Έλληνες τηλεθεατές, βρήκαμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Ήταν αυτό που είχε ανάγκη ο κόσμος και δεν γνώριζε πως υπήρχε.

Υποτιτλισμός

Εμείς, στην καρδιά μας, πιστεύαμε και πιστεύουμε πως η απόδοση των διαλόγων, θα έπρεπε να είναι κάτι ελεύθερο. Επίσης, πιστεύουμε πως απόπειρες εκφοβισμού και τρομοκράτισης, όπως απειλητικά εξώδικα, αποτελούν μέρος του προβλήματος, και όχι της λύσης. Να εξαπολύεις απειλές για μακρόχρονες δικαστικές διαμάχες εναντίον ερασιτεχνών, είναι κάτι που μπορούν να κάνουν όλοι. Να παρέχεις σε πραγματικό χρόνο, ποιοτικά μεταφρασμένα τηλεοπτικά προγράμματα, λίγοι το έχουν καταφέρει. Εμείς με τη σειρά μας, πάντοτε κρατήσαμε μια ανοιχτή διαδικασία εγγραφής και παρείχαμε τους υπότιτλους δωρεάν. Δεν κρυφτήκαμε, ποτέ από κανέναν και ίσως αυτό αποδείχθηκε πως ήταν το "λάθος" μας.

Κι αυτό γιατί οι ιθύνοντες της ΕΠΟΕ αποφάσισαν να μην κυνηγήσουν αυτούς που διανέμουν αυτές καθεαυτές τις τηλεοπτικές σειρές, αλλά αυτούς που τις μεταφράζουν. Προφανώς, γιατί οι εν λόγω διανομείς, διατηρούν την έδρα τους σε χώρες του εξωτερικού, όπως η Σουηδία, όπου η χείρα της ΕΠΟΕ δεν φτάνει, λόγω του ότι εκεί τα δικαιώματα τους, δεν έχουν ισχύ. Αντ' αυτού, απείλησαν εμάς, και όσους έδωσαν τη δυνατότητα στους Έλληνες να βλέπουν στη γλώσσα τους, αυτές τις σειρές. Τι μπορούμε όμως να πούμε για τους επίσημους διανομείς, μάλλον κάποιος πρέπει να τους ενημερώσει ότι πολλοί ήταν αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν εμπορικά την δωρεάν δουλειά των ατόμων στο GreekTVSubS (από πλανόδιους, έως επίσημους μεταφραστές καναλιών και video clubs).

Παρ' όλη την αντίδραση που σκόρπισε απλόχερα στην ελληνική και διεθνή κοινότητα αυτή η κίνηση της ΕΠΟΕ, εμείς συμμορφωθήκαμε με το «εξώδικο» που καθιστούσε τους υπότιτλους που διαθέταμε παράνομους και τους αποσύραμε. Η ΕΠΟΕ κατάφερε να απειλήσει το εργοστάσιο παραγωγής μαχαιριών επειδή δεν μπορεί να τιμωρήσει τον δολοφόνο. Τα θερμά μας συγχαρητήρια.

Το μέλλον των διανομών

Το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ιθύνοντες είναι το εξής: Θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν στην ανάγκη που εμείς δημιουργήσαμε; Θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα μοντέλο online πώλησης των τηλεοπτικών σειρών με ποιοτικούς υπότιτλους ή θα συνεχίσουν να αποδεικνύουν πως είναι πολύ κατώτεροι επαγγελματίες από εμάς τους ερασιτέχνες;

Το τραγικό της όλης υπόθεσης, είναι πως για αρκετά χρόνια, οι εταιρείες μας "επέτρεπαν" αυτή τη διανομή, επειδή προφανώς, πίστευαν πως τους συνέφερε καθώς θα δημιουργήσουμε την ανάγκη για ξένες τηλεοπτικές σειρές, την οποία θα κάλυπταν έπειτα αυτοί, με τις τηλεοπτικές προβολές και τα DVD τους, όταν θα μας έκλειναν. Το κωμικό της όλης υπόθεσης, είναι ότι ο κόσμος τώρα έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί την όλη κατάσταση. Ο κόσμος είναι πλέον πολύ απαιτητικός και θέλει για τα ευρώ που δίνει, να λαμβάνει προϊόντα ψυχαγωγίας υψηλού επιπέδου.

Οι ωφελημένοι στην ιστορία αυτή, είναι οι τελικοί καταναλωτές, επειδή ανέβηκε ο πήχης των απαιτήσεών τους. Πρόβλεψη μας είναι, ότι οι εταιρείες, δεν θα είναι σε θέση να παρέχουν τίποτα, με σωστό τρόπο. Δεν θα είναι ικανές, γιατί δεν αγαπούν αυτό που κάνουν, γιατί δεν σέβονται τον καταναλωτή.

Το μέλλον του GreekTVSubS και της κοινότητας

Το κρισιμότερο ερώτημα, που περιμένουν όλοι να απαντηθεί είναι: ποιο θα είναι το μέλλον για το GreekTVSubS, τους χρήστες και τους μεταφραστές που φιλοξενεί; Αν και τίποτα δεν είναι ακόμη οριστικό, θα σας δώσουμε μια εικόνα από την κατάσταση, όπως αυτή διαγράφεται προς το παρόν.

Το GreekTVSubS, δεν θα είναι πλέον το site που θα παρέχει υπότιτλους. Θα παραμείνει όμως, η μεγάλη παρέα που γνωρίζετε και αγαπάτε. Επιπλέον, ο ενημερωτικός χαρακτήρας του site, ο οποίος μέχρι σήμερα έμενε σε δεύτερη μοίρα, αποτελεί ένα πολύ δυνατό ατού και ίσως μοναδικό στον ελληνικό διαδικτυακό ιστό. Σκοπεύουμε να επικεντρωθούμε λοιπόν σ' αυτό, εξελισσόμενοι σε μία κοινότητα ενημέρωσης για την ξένη τηλεόραση (και όχι μόνο), ενώ παράλληλα τα forums θα παραμείνουν ανοιχτά ώστε να συζητούμε κάθε τι νέο για τις αγαπημένες μας σειρές! Τέλος, έχουμε πάρα πολλές ιδέες και εκπλήξεις, για το πως θα κάνουμε τη διαμονή σας εδώ ακόμη καλύτερη εμπειρία, τώρα που μπορούμε να επικεντρωθούμε στην κοινότητά μας περισσότερο.

Ο υποτιτλισμός θα σταματήσει να υποστηρίζεται και να οργανώνεται από εμάς, αν και για εκπαιδευτικούς σκοπούς θα διατηρήσουμε το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που φιλοξενούμε, για κάθε ενδιαφερόμενο. Οι καθεαυτοί μεταφραστές, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν θα συνεχίσουν, δοθέντος του νομικού πλαισίου, ούτε μπορούμε να τους αποτρέψουμε από το να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Αλλά οφείλουμε να τους ενημερώσουμε για το νέο τοπίο, το οποίο θα αντικρύσουν. Αν θα έπρεπε να κάνουμε μια πρόβλεψη, όμως, θεωρούμε πως όταν κάποιος αισθάνεται ότι αδικείται, και αντιμετωπίζεται σαν τρομοκράτης, δεν είναι απίθανο, να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει, απλώς κάτω από άλλη στέγη.

Επίλογος

Πιστεύουμε πως σήμερα δεν είναι το τέλος, ούτε της μεταφραστικής κοινότητας, ούτε του GreekTVSubS. Πιστεύουμε πως είναι η αρχή για κάτι καινούριο, είναι το έναυσμα για πολλές εξελίξεις, μεγαλύτερες και σπουδαιότερες, απ' όσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ!

Σας ευχαριστούμε που μας υποστηρίζετε. Μείνετε συντονισμένοι, το εννοούμε!

Η δημιουργική ομάδα του GreekTVSubS.

Μια αλήθεια

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2008

Windows 7 = Windows Vista - 1(GB)

Eιχα λιγο καιρο να γραψω στο blog, αλλά εχω καλή δικαιολογία!!!(την οποια δεν θα αναφέρω)... αλλά όσο έλειπα εγιναν διάφορα καλά. Περα από την ανακοινωση του νέου προεδρου της αμερικής(εγω θα πάρω θέση μετά τις δηλώσεις του Τσαβες)... ανακοινώθηκαν τα windows 7 με εμπορική ονομασία "Το μικρό σπίτι στο λιβάδι"... φανταστικό!
Ετσι και μετά από πληροφορίες που είχα εκ τον εσω(μικηςσοφτ) τα νεα windows θα είναι πιο ελαφριά για παλιούς υπολογιστές!!! ναι καλα μην χαιρεσεστε! όταν λενε παλιους υπολογιστές εννοούν όχι αυτόν που πήρατε το 2000(μην πω πιο πριν) αλλά αυτόν που πηρατε φέτος στις αρχες του χρόνου!!! Επίσης δεν είδα τιποτα πέρα ιδιαίτερο πέρα από bug fixes, και επίσης δεν είδα τίποτα ιδιαίτερο σε σχέση με τους ιους τα malware και τα λοιπά... και το desktop του είναι ακόμη χαλια... τελος πάντων όσοι έχετε τα vista μετανοείτε!!! τώρα θα μπορείτε να ανοιξετε ταυτοχρονα και το notepad και την αριθμομηχανη χωρίς να κολάει το μηχάνημα σας... και όλα αυτά με μονο 1gb ram 512mb καρτα γραφικών... και 4πυρήνες CPU!!!
ΚΟΛΑΣΗ!!!